SCOUT MCS PLAKAT A3 03 mistrzostwa częstochowyMistrzostw w Squash’u „Jasne, że częstochowskie” – dedykowane są mieszkańcom Częstochowy oraz mieszkańcom okolic i miast, które do 1998 roku wchodziły w skład województwa częstochowskiego. Chcemy poprzez sport pokazać, że Częstochowa nadąża za duchem nowoczesnych trendów, które mają miejsce w miastach wojewódzkich. To wydarzenie z pewnością zapadnie na długo w pamięci oraz pokaże jedność i chęć dokonania zmian.

Do turnieju zapraszamy Wszystkich fanów i amatorów zdrowego i aktywnego stylu życia, którzy chcą promować w Częstochowie ducha sportowych wyzwań.

Squash to dyscyplina ciągle rozwijająca się w Polsce a Częstochowa wciąż dąży aby dołączyć do grana dużych miast wojewódzkich, gdzie ta dyscyplina cieszy się dużą popularnością .

Rozgrywki przewidziane są na dwa dni :
13 maj ( piątek)
– kategorie uczniowe i studenci (Junior do 15 / Junior do 19/ Student)
– kategoria Bussiness Class (drużyny min. 3 osoby reprezentujące firmę )
– kategoria Urzędnicy

14 maj ( sobota)
Główny turniej w Kategoriach OPEN i KOBIETY oraz kategorie Masters

Dla najlepszych zawodników przewidziane są trofea sportowe oraz nagrody ufunowane od sponsorów : firma FOREHAND.PL oraz CSR Scout , Urząd Miasta Częstcohowy.

ZAPISY :
wpisowe – 60 zł
dwie kategorie – 80 zł
juniorzy – 30 zł

Turniej obsługiwany przez system BO5
LISTA STARTOWA: ……………………..…….
Kontakt: Marcin Bartolewski tel . 691-712-452
marbar@interia.eu
Recepcja : 605-544-363

W pakiecie startowym :
– napój
– poczęstunek

Naszym celem jest promocja sportu w Częstochowie, świadomość zdrowego stylu życia a przede wszystkim wspieranie prac nad utworzeniem województwa częstochowskiego.